Steroider inom sverige

12 Identitet Philip Lalander (2005) beskriver i rapporten Mellan självvalt och påtvingat utanförskap hur användning av droger möjliggörs, utan att ses som ett missbruk vare sig av personen i fråga eller av andra. Rapporten är sammanställd utifrån en analys av sju andra studier av kvalitativ karaktär om unga och droger. Enligt Lalander (2005) vill få eller ingen se sig själv som missbrukare (Lalander, 2005: 25). Det beror på att de som ses som missbrukare tillskrivs negativa egenskaper av andra. Med andra ord riskerar användaren av droger, enligt Lalander (2005), att stigmatiseras. Lalander (2005) menar att personer som använder droger skapar ett missbrukarmanus, en bild av en missbrukares egenskaper och utseende. För att undvika att se sig själv eller ses av andra som missbrukare skapas en skillnad, ett motmanus, gentemot missbrukarmanuset, den stereotypa bilden av en missbrukare och alla dess negativa egenskaper. Man hävdar att man är en brukare eftersom man inte innehar de egenskaper och den sociala status, som kännetecknar en missbrukare. Bilden av missbrukaren utgör en varning, vilket medför att användningen av droger regleras genom att inte använda droger på det sätt som en missbrukare gör enligt ett missbrukarmanus (Lalander, 2005). Exempelvis begränsas användningen till specifika situationer, om definitionen av en missbrukare är ett okontrollerat användande av droger. Genom konstruktionen av ett motmanus möjliggörs så ett bruk av droger, utan att personen som använder droger behöver ikläda sig en stigmatiserad identitet (Lalander, 2005: 29). Användning av AAS medför, enligt Monaghan (2001) både fysiska och sociala risker för bodybuilders (fortsättningsvis kroppsbyggare). Genom användnings av AAS, riskerar en person sin fysiska hälsa och möjligheten att stigmatiseras. Enligt Monaghan (2001) finns risken för stigmatisering inte enbart hos de kroppsbyggare som använder droger (steroider). Risken finns att alla som kroppsbygger förknippas med AAS och aggressivitet (Monaghan, 2001). Enligt Monaghan (2001) finns det en allmän uppfattning om en patologi och irrationalitet hos dem som väljer att bli kroppsbyggare. Han menar vidare att det är möjligt att ifrågasätta denna uppfattning liksom bilden av en kroppsbyggare som en person vilken känner otillräcklighet i person och/eller könstillhörighet. 12

Steroider inom sverige

steroider inom sverige

Media:

steroider inom sverigesteroider inom sverigesteroider inom sverigesteroider inom sverigesteroider inom sverige

http://buy-steroids.org